تفریحی و سرگرمی
دانلود فیلم دانلود موزیک دانلود ویدیو اموزش و ترفند عکس اس ام اس داستانهای کوتاه مصالب اموزنده

  

عکس هایی متحرک و فوق العاده جذاب مانند فیلم !! ، www.irannaz.com

 

.خدایا کسی راکه قسمت کس دیگریست سر راهمان قرار نده

تا شبهای دلتنگیش برای ما باشد و روزهای خوشش برای دیگری

خدا یــــــــــــــ­ا امشب

خدا یــــــــــــــ­ا
امشب دوست دارم هرکس آرزویی داره بهش برسه
امشب دوست دارم تموم مریض ها شفا پیدا کنن
امشب دوست دارم روی لب همه خنده بیاد
امشب دوست دارم هرکس هر چی ته دلش هست بریزه دور
امشب دوست دارم همه به عزت و ثروت واقعی برسند
امیدوارم اون کسی که باید صدام بشنوه شنیده باشه.

 

عکس ها و تصاویر متحرک عاشقانه | Love Gifs

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comیکی را دوست دارم ولی او باور ندارد !!تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com
 
یکی را دوست دارم همان کسی که شب و روز به
 
یادش هستم ولی نمیداند
 
و لحظات سرد زندگیم را با گرمای عشق او
 
میگذرانم
تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comکسی را دوست دارم که میدانم تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com
 
هیچ توان گفتن عشقم را به او ندارم .......
 
نمی توانم بگویم .... ترسم دارم از گفتن
 
هیچگاه به او نخواهم رسید
 
و هیچگاه نمی توانم دستانش را بفشارم
 

 

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comکسی را دوست می دارم تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com
 
دوست داشتنی که بیشتر از هر کسی است
 
همان کسی که مرا اسیر قلبش کرد
 
 
 
تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comکسی را دوست دارم تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com
 
میدانم که حالا او دیگر برایم یکی نیست
 
او برایم یک دنیاست
 
یکی را برای همیشه دوست دارم
 
کسی که هرگز باور نکرد عشق مرا
 
کسی که هرگز اشکهایم را ندید و ندید که چگونه
 
از غم دوری و دلتنگی اش پریشانم
userupload_2012_17381169041364232652.18.
 
userupload_2012_8436284071364232372.13.g
تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comیکی را تا ابد دوست دارمتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com

 
کسی که هیچگاه درد دلم را نفهمید و ندانست که
 
او در این دنیا تنها کسی است که در قلبم نشسته
 
است
یکی را در قلب خویش عاشقانه دوست دارم
 
کسی که نگاه عاشقانه ی مرا ندید
 
و لحظه ای که به او لبخند زدم ،نگاهش به سوی
 
دیگری بود !!!!!
 
 
تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comیکی را از ته دل صادقانه دوست دارمتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com
 
کسی که لحظه ای به پشت سرش نگاه نکرد که
 
من چگونه عاشقانه به دنبال او میروم
کسی را دوست دارم که برای من بهترین است
 
از بی وفایی ها ، رنجش ها و قهر هایش که بگذرم
 
،برای من عزیزترین است .....
 
تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comیکی را با همین قلب شکسته امتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com
 
با تمام احساساتم و بی بهانه دوست دارم
 
کسی که با وجود اینکه قلبم را شکست ....
 
من او را دوست دارم بدون هیچ دلیلی
 
چون دوست داشتنی که دلیل داشته باشد ، یا
 
احترام است یا ریا
 
اما هنوز هم در این قلب شکسته ام جا دارد
 
یکی را دوست دارم ، .....ولی چگونه بگویم به او ؟؟
 
با اینکه این دوست داشتن دیوانگیست اما من دیوانه
 
وار تنها او را دوست دارم !!
 
http://upload.iranvij.ir/images_dey91/18452026813428468154.gif

 

دفتر عشـــق  که بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیکه عاشـق شده  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو  کارتو  مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای  فاتحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حالا باید فاتحه خونـــــــــــد
تــــموم  وســـعت  دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه  نـام تـو  سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  زدم
غــرور لعنتی  میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی  عشـــــقو  بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از  تــــو گــــله  نمیکنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از  دســـت قــــلبم  شاکیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا  گذشتـــم از  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ  ره  تـاریکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت  ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا  بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم  تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت  نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون که  عاشقــــت بود
بشنو این التماس  رو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ــــ

 

زیباساز
  
 
 
 جهت عضویت در سایت کلیک کنید

 جهت عضویت در سایت کلیک کنید

 ادامه مطلب...
ارسال توسط **عیلرضا**شهلا**

ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻥ شوهر ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ؟؟

ﻣﺎ ﮐﺒﺎﺏ ﭘﺰ " ﭘـــﻠﯿﻦ " ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿ.ﻢ

ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺒﺎﺏ ﭘﺰ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ

که ﺻﺪﺍ ﮐﺒﺎﺏ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺪﻩ
تاریخ: 25 فروردين 1394برچسب:,
ارسال توسط **عیلرضا**شهلا**

ﺍﯾﻦ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﯿﻪﻣﻮﻥ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺪﻥ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ،

ﺍﮔﻪ ﺍﻫﺪﺍشون ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﻪ؟؟!!

ﻫﯿﺴﺘﻮﺭیش ﻣﯽﻣﻮﻧﻪ؟؟!

ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﺪﯾﺪﻩ ﺭﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯿﺪﻩ؟؟!
تاریخ: 25 فروردين 1394برچسب:,
ارسال توسط **عیلرضا**شهلا**

تنگه هرمز

.


.

مامان هرمز در حال خرید لباس عید

بگی شنیدم با ناوهای خلیج فارس از روت رد میشما
تاریخ: 25 فروردين 1394برچسب:,
ارسال توسط **عیلرضا**شهلا**

مرد ایرانی:

زن دوم مثل انرژی هسته ای میمونه با اینکه حق مسلم ماست

اما اجازه دستیابی بهمون نمیدن

حتی در حد تحقیقات!!!!
تاریخ: 25 فروردين 1394برچسب:,
ارسال توسط **عیلرضا**شهلا**

رسیدی اس بده
.
.
.
.
.
پیامک یه کشاورز شیرازی به محصولاتش
تاریخ: 25 فروردين 1394برچسب:,
ارسال توسط **عیلرضا**شهلا**

من الان تو آمریکا هستم.
جوونای آمریکایی ریختن تو خیابوون
سر از پا نمیشناسن.میگن اگه تحریما شکسته بشه
گوشی GLX و پراید تو آمریکا نمایندگی میزنه...
از خوشحالی سر از پا نمیشناسن
اصن یه وضعیه
تاریخ: 25 فروردين 1394برچسب:,
ارسال توسط **عیلرضا**شهلا**

بعد از توافق هسته ای ایران با 5+1
از فردا

ادامه ی سریال فاطما گل رو از شبکه ۳سیما ببینید
تاریخ: 25 فروردين 1394برچسب:,
ارسال توسط **عیلرضا**شهلا**

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 76
بازدید دیروز : 292
بازدید هفته : 1297
بازدید ماه : 76
بازدید کل : 424448
تعداد مطالب : 288
تعداد نظرات : 49
تعداد آنلاین : 1کسب درآمد